Giá nước năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP THƯ ĐỀ XUẤT 

SAN JOSE WATER NỘP ĐỀ XUẤT TĂNG GIÁ NƯỚC

THƯ ĐỀ XUẤT SỐ 556

Tại sao tôi nhận được thông báo này?

Vào Ngày 16 Tháng Mười Một, 2020, San Jose Water (SJW) đã đệ trình Thư Đề Xuất Số 556 lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC).

Nếu CPUC chấp thuận thư đề xuất này và có hiệu lực kể từ Ngày 1 Tháng Một, 2021, thì mức giá sẽ được nâng lên nhằm phản ánh lượng nước tiêu thụ thực tế trong năm 2021. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn của quý vị.

Tại sao SJW đưa ra yêu cầu tăng giá này?

SJW đã nộp Đơn Yêu Cầu Quy Trình Định Giá số 18-01-004 lên CPUC yêu cầu cho phép tăng doanh thu cho các năm 2019-2021. Trong Quyết Định 18-11-025, CPUC đã phê duyệt mức tăng doanh thu $16,378,000 hay 4.55% cho năm 2019. Thư Đề Xuất Số 541 đã phê duyệt mức tăng doanh thu $8,600,000 hoặc 2.28% cho năm 2020. Việc đệ trình này nhằm yêu cầu mức tăng doanh thu $11,750,000 hoặc 3.04% cho năm 2021, năm cuối cùng trong chu kỳ Yêu Cầu Cấp Vốn hiện tại. Các mức tăng này là cần thiết để tài trợ cho hoạt động cải tạo cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm đảm bảo dịch vụ cấp nước an toàn và đáng tin cậy.

Điều này có thể ảnh hưởng đến hóa đơn nước của tôi như thế nào?

Nếu thư đề xuất của SJW được CPUC chấp thuận, hóa đơn nước cho cư dân trung bình có đồng hồ 3/4 inch và sử dụng 11 CCF (1 CCF = 748 gallon) mỗi tháng sẽ tăng khoảng $2.76 hoặc 2.99% mỗi tháng vào năm 2021.

Mức Tăng Giá Nước Được Đề Xuất

Danh Muchj Số 1, 1B và 1C, Dịch Vụ Có Đo Lường Thông Thường, Dịch Vụ Có Đo Lường Thông Thường kèm Hệ Thống Phun Chữa Cháy Tự Động và Dịch Vụ Có Đo Lường Thông Thường Quận Mountain

Mức Phí Dịch Vụ Hằng Tháng Hiện Tại và Đề Xuất theo Kích Thước Đồng Hồ

 

Kích Thước Đồng Hồ Mức Giá Hiện Tại Mức Giá Năm 2021 Mức $ Tăng % Tăng

5/8 x 3/4-inch

$40.47

$41.69

$1.23

3.03%

3/4-inch

$40.47

$41.69

$1.23

3.03%

1-inch

$67.44

$69.48

$2.04

3.02%

1 1/2-inch

$134.90

$138.99

$4.09

3.03%

2-inch

$215.84

$222.38

$6.54

3.03%

3-inch

$404.69

$416.95

$12.26

3.03%

4-inch

$674.48

$694.91

$20.43

3.03%

6-inch

$1,348.97

$1,389.83

$40.86

3.03%

8-inch

$2,158.36

$2,223.74

$65.38

3.03%

10-inch

$3,102.62

$3,196.60

$93.98

3.03%

Mức Giá Tiêu Thụ Hiện Tại và Thay Đổi Đề Xuất (trên mỗi CCF)

Lượng Tiêu Thụ Của Dân Cư Mức Giá Hiện Tại Mức Giá Năm 2021

0 đến 3 Ccf

$3.2770

$3.3770

3+ đến 18 Ccf

$4.9160

$5.0660

Trên 18 Ccf

$6.5545

$6.7545

Tổng Các Loại Hình Tiêu Thụ Khác

$4.9160

$5.0660

Các khách hàng cư dân điển hình có đồng hồ 3/4-inch sử dụng 11 Ccf mỗi tháng sẽ thấy hóa đơn hàng tháng tăng thêm $2.76 hoặc 2.99% từ mức giá hiện tại là $92.54 tăng lên $95.30 vào năm 2021. Số tiền hiển thị trên hóa đơn nước của quý vị có thể thay đổi so với số tiền được nêu ở trên do có các khoản tín dụng hoặc phụ phí tạm thời có hiệu lực.

Phần còn lại của quy trình này sẽ diễn ra như thế nào?

Thư Đề Xuất này sẽ được nhân viên trong Ban Phụ Trách Cấp Nước của CPUC xem xét. Họ sẽ xác định xem yêu cầu có hợp lý hay không và xác định xem có cần thiết thực hiện điều chỉnh hay không.

Phản Đối và Phản Hồi đối với Thư Đề Xuất Số 556

Hạn chót phản đối thư đề xuất này là Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2020. Vui lòng đính kèm “Thư Đề Xuất Số 556” trong bất kỳ văn bản phản hồi hoặc phản đối của quý vị.

Lý do phản đối có thể là một trong những điều sau:

(1) Đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích không gửi hoặc đưa ra thông báo về thư đề xuất một cách hợp lý;

(2) Yêu cầu hỗ trợ nêu trong thư đề xuất vi phạm quy chế hoặc quy định của CPUC, hoặc không được phép theo quy chế hoặc quy định của CPUC mà công ty dịch vụ tiện ích lấy làm căn cứ;

(3) Các phân tích, tính toán hoặc dữ liệu trong thư đề xuất có những sai sót hoặc thiếu sót nghiêm trọng;

(4) Yêu cầu hỗ trợ nêu trong thư đề xuất đang chờ giải quyết tại CPUC trong một vụ kiện tụng chính thức;

(5) Yêu cầu trợ giúp nêu trong thư đề xuất cần được xem xét trong một phiên điều trần chính thức, hoặc không phù hợp với quy trình xử lý thư đề xuất; hoặc

(6) Yêu cầu trợ giúp nêu trong thư đề xuất là phi lý, không hợp lý hoặc mang tính phân biệt đối xử (với điều kiện không được đưa ra phản đối như vậy khi việc này có thể đòi hỏi tái khởi kiện quy định trước đó của CPUC).

 

Nếu quý vị muốn gửi phản đối hoặc phản hồi về thư đề xuất này, vui lòng viết thư cho:

California Public Utilities Commission

Water Division, 3rd Floor

505 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102

Email: Water.Division@cpuc.ca.gov

 

Vào cùng ngày văn bản phản hồi hoặc phản đối được đệ trình lên Ban Phụ Trách Nước (Water Division), bị đơn hoặc người kháng nghị sẽ gửi một bản sao qua đường bưu điện (hoặc e-mail) cho SJW theo địa chỉ sau:  

San Jose Water Company

110 West Taylor Street

San Jose, California 95110

Email: regulatoryaffairs@sjwater.com

 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Khách hàng có kết nối internet có thể xem và tải thư đề xuất của SJW trên trang web của SJW bằng cách truy cập www.sjwater.com/filings-cpuc. Nếu quý vị gặp sự cố kỹ thuật khi truy cập tài liệu qua trang web, vui lòng gửi e-mail đến regulatoryaffairs@sjwater.com để nhận hỗ trợ và tham khảo Thư Yêu Cầu Số 556 trong e-mail của quý vị.

 

Để yêu cầu bản giấy Thư Yêu Cầu của SJW, hoặc để biết thêm thông tin về Thư Yêu Cầu từ SJW, vui lòng gửi thư đến:

Regulatory Affairs

San Jose Water Company

110 West Taylor Street

San Jose, California 95110

Email: regulatoryaffairs@sjwater.com