Image
fire fighter putting out fires

Mga Proteksyon Para sa Konsyumer sa Panahon ng Sakuna

Sa San Jose Water, nakatuon kami na magbigay ng suporta sa aming mga konsyumer kapag nakakaranas ng sakuna - ang pagkawala ng isang bahay, negosyo o pag-aari dahil sa isang sakuna na idineklara ng estado o pamahalaang pederal. Kung nabiktima ka sa sitwasyong ito, maaari kaming tumulong sa mga sumusunod na mga paraan:

 • Kanselahin ang mga bayarin kung nasira ang iyong bahay o kung ito ay hindi na maaayos pa.
 • Awtomatikong isara ang mga account mula sa mga bahay na nawasak at kanselahin ang iyong huling bayarin.
 • Magbigay ng karagdagang kredit para sa mga konsyumer na ang mga tahanan ay hindi nawasak, ngunit nasira o hindi matitirhan; at / o iprorate ang iyong buwanang singil sa serbisyo.
 • Magbigay ng kredit bill kung kailangan mong lumikas (upang ma-dokumento ang oras na malayo sa bahay) at / o i-prorate ang iyong buwanang singil sa serbisyo.
 • Kanselahin ang anumang mga kinakailangan na deposito para sa mga residente at maliliit na negosyo na naghahangad na maitaguyod muli ang serbisyo sa isang taon.
 • Mapabilis ang mga kahilingan sa pagsisimula / pagtatapos ng serbisyo.
 • Suspendihin ang pagtanggal ng koneksyon dahil sa di-pagbabayad at mga kaugnay na bayarin (mga deposito).
 • Suspendihin ang mga aktibidad sa pagkokolekta para sa hindi pagbabayad.
 • Pagtigil ng anumang tinatantyang paggamit para sa pagsingil na nauugnay sa oras kung ang iyong bahay ay hindi matirhan dahil sa isang sakuna.
 • Mag-alok ng pinalawig na mga pagpipilian na plano ng pagbabayad.
 • Makipagtulungan sa iyo upang malutas ang mga hindi bayad na bayarin at mabawasan ang mga pagputol ng konekson dahil sa hindi pagbabayad.
 • Pagkensela ng mga kinakailangang deposito ng konsyumer sa loob ng isang taon.
 • Pagkensela ng mga kinakailangang bayarin upang ayusin ang pasilidad at sa pagkonekta muli.

 

Tumawag sa (408) 279-7900 o mag-email sa customer.service@sjwater.com kung may katanugnan.