Image
PG&E Public Safety Power Shutoff graphic

Ngắt Điện An Toàn Công Cộng của PG&E (PSPS)

Đó là tin tức. Nhiều năm qua, California đã phải đối mặt với cháy rừng dữ dội và chết chóc. Trong năm 2019, PG&E đã chuẩn bị kế hoạch ngắt điện đến các thành phần trong cộng đồng của chúng ta để đề phòng hỏa hoạn trong điều kiện thời tiết nhất định. Ngắt Điện An Toàn Công Cộng (PSPS) này có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước của San Jose Water đến nhà hoặc công ty của quý vị.

SJW sử dụng điện để chạy các máy bơm đưa nước đến hơn 100 bể chứa và hồ chứa cung cấp dịch vụ nước an toàn và tin cậy trong khu vực dịch vụ rộng khoảng 140 dặm vuông của chúng tôi. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn điện đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chúng tôi.

SJW đã sẵn sàng cho Ngắt Điện An Toàn Công Cộng của PG&E chưa?

SJW đã sẵn sàng! Chúng tôi đã đầu tư không chỉ vào đường ống, bể chứa và cơ sở hạ tầng xử lý nước trong tương lai, mà còn mua và lắp đặt hệ thống điện và điều khiển dự phòng có thể thỉnh thoảng được đưa vào sử dụng khi mất điện.  

Trong sự kiện PSPS, tất cả khách hàng của PG&E trong khu vực chịu ảnh hưởng sẽ không có điện. Các hệ thống điện dự phòng của SJW sẽ sẵn sàng cung cấp điện năng cần thiết cho các cơ sở phân phối và xử lý nước quan trọng.

San Jose Water đã làm việc với PG&E để hiểu tác động tiềm tàng của các sự kiện PSPS. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố và quận để đảm bảo thông tin liên lạc giữa các cơ quan tốt nhất có thể trước, trong và sau sự kiện PSPS.

Tôi nên biết gì về các dịch vụ nước của mình trong thời gian tắt điện?

Trong trường hợp có sự cố ngắt điện, SJW yêu cầu tất cả khách hàng hạn chế sử dụng nước trong các hoạt động thiết yếu như nấu ăn và tắm rửa. Vui lòng hạn chế những việc sử dụng khác như tưới cây cối. Tắt tất cả các bộ điều khiển tưới tiêu. Những nỗ lực bảo tồn của quý vị trong các sự kiện PSPS này sẽ làm giảm nhu cầu vận hành máy phát điện và máy bơm chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, cũng như đảm bảo các hồ chứa nước được giữ đầy để đáp ứng nhu cầu phòng chống hỏa hoạn.

Đảm bảo cập nhật thông tin liên lạc của quý vị và duy trì kết nối qua phương tiện truyền thông xã hội. KHÔNG tiếp tục tưới trong suốt sự kiện PSPS.

Image
Đồ
NÊN

Tôi nên biết gì nữa về Kế hoạch Ngắt Điện An Toàn Công Cộng của PG&E?

Dưới đây là đường liên kết đến trang Câu Hỏi Thường Gặp về Ngắt Điện An Toàn Công Cộng của PG&E (PSPS), trong đó có thêm thông tin và tài nguyên về kế hoạch, thời gian có thể xảy ra của sự kiện PSPS, cách quý vị và gia đình có thể chuẩn bị cho những lần mất điện này, v.v.

Xin lưu ý rằng PG&E sẽ cố gắng cung cấp cho khách hàng thông báo trước trước khi ngắt điện cũng như cung cấp thông tin cập nhật. Nhưng không có gì đảm bảo vì các tình huống có thể thay đổi nhanh chóng. Mất điện có thể diễn ra trong vài ngày, vì vậy hãy chuẩn bị cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị trong khả năng này, bao gồm cả nguồn nước dự phòng.

Tôi có thể làm gì bây giờ để chuẩn bị?

Tất cả cư dân nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thảm họa tự nhiên, bao gồm cả động đất và mất điện. Có nhiều nguồn thông tin về chuẩn bị khẩn cấp, bao gồm cả trang mạng của chúng tôi.

  • Trường hợp khẩn cấp xảy ra và chúng tôi có thể cần phải tiếp cận với quý vị. Hãy chắc chắn rằng SJW có thông tin liên lạc mới nhất của quý vị trong trường hợp khẩn cấp. 

Gửi cho chúng tôi thông tin liên lạc hiện tại của quý vị ngay hôm nay! Vui lòng nêu các thông tin sau để chúng tôi có thể cập nhật (các) tài khoản thích hợp - tên, địa chỉ, số tài khoản, email và số điện thoại (vui lòng cho biết đó là số điện thoại nhà, di động, công việc) - bằng cách gửi email cho customer.service@sjwater.com hoặc gọi (408) 279-7900.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu trong một sự kiện PSPS?

San Jose Water sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về dịch vụ nước theo nhiều cách khác nhau.

  • Xem trang mạng của chúng tôi để biết thông tin mới nhất: www.sjwater.com
  • Mạng xã hội: cập nhật sẽ được đăng lên Facebook , Twitter và Instagram .
  • Thông báo văn bản, email và tin nhắn điện thoại đến các khu vực chịu ảnh hưởng.